banner red

Hjälp oss att göra skillnad!

Tack vare ditt bidrag kan Attention Stockholms län ge stöd åt sina lokala föreningar. Vi erbjuder behovsanpassade aktiviteter för dem som annars inte skulle ha råd eller kunna delta utifrån sina förutsättningar. Ditt stöd underlättar en kontinuerlig och stabil verksamhet.


Ditt stöd bidrar till att:

Våra ungdomar och unga vuxna får möjlighet att prova olika typer av aktiviteter i en trygg miljö med erfarna ledare. De får möjlighet till en meningsfull fritid och att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med andra.

Vuxna med egen diagnos får möjlighet att träffa andra vuxna i liknande situation för stöd och erfarenhetsutbyte. Vuxna får tillgång till kostnadsfri rådgivning med erfaren personal, delta på öppna träffar, studiecirklar och utbildningar.

Närstående och föräldrar får möjlighet att delta på utbildningar, studiecirklar och åldersindelade grupper. Träffa andra i liknande situation för erfarenhetsutbyte. Som närstående och förälder får du också tillgång till kostnadsfri rådgivning med erfaren personal på Attention Stockholm.