banner red

Vad har IVO sett? 2018

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret.

Läs mer i bifogad länk.

https://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/vad-har-ivo-sett-2018/