banner red

Svårtillgänglig kollektivtrafik minskar resandet

En av tre svenskar har någon typ av funktionsnedsättning som minskar möjligheten att åka kollektivt på egen hand. Alla resenärer upplever kollektivtrafikens hinder på ett likartat sätt, dvs. minskar allas möjlighet att åka kollektivt.

https://www.mynewsdesk.com/se/trafikanalys/pressreleases/svaartillgaenglig-kollektivtrafik-minskar-resandet-2851707