banner red

Regeringen bör stärka kraven i sjukskrivningsprocessen vid psykiatriska diagnoser

Regeringen bör se över Socialstyrelsens vägledande material om försäkringsmedicinskt beslutsstöd och Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Översynen gäller handläggningen vid psykiatriska diagnoser och särskilt vid samsjuklighet, det vill säga om man har flera sjukdomstillstånd samtidigt. Det tycker socialförsäkringsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/feb/26/regeringen-bor-starka-kraven-i-sjukskrivningsprocessen-vid-psykiatriska-diagnoser/