banner red

Nytt nummer från "Forskning om funktionshinder pågår"

I detta nummer kan du bla läsa om barns delaktighet i vården samt 

Utveckling av adhd- symtom hos barn, ett komplext område

https://cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr-3_2019_webb.pdf