banner red

800 sommarjobb att söka i Region Stockholm

Sommarjobben tillsätts genom lottning. Unga med funktionsnedsättning prioriteras dock särskilt eftersom de generellt har svårare än övriga att komma in på arbetsmarknaden.

https://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2019/800-sommarjobb-att-soka-i-region-stockholm/