banner green

Attentions Lokalföreningar i Stockholms län

Attention Stockholms län är en sammanslutning av elva lokalföreningar som tillsammans har ca 4 000 betalande medlemmar. Varje lokalförening har rätt att utse representant till Attention Stockholms läns styrelse. Dessa lokalföreningar  är idag:

 Alla är välkomna!

Oavsett vilken lokalförening du är medlem i är du välkommen att delta på de olika öppna medlemsaktiviteterna, föreläsningar och utbildningar som erbjuds om inte annat anges.

Bli medlem i någon av Stockholms läns lokalföreningar, klicka här >>