banner red

Attention Stockholms län kalendarie

Här kan du se vilka samråd som vi är representerade i och när vi har våra styrelsemöten.        

 2019

Januari:

10 möte med anhörigkonsulenter- aktion psykisk hälsa

15 BUP arbetsgruppsmöte

17 Intressepolitiska gruppen ASL

19 Samverkansdag

23 Brukarråd Rättspsykiatri

28 Konferens Peer Support, NSPH

30 Möte med anhörigkonsulenter, samverkansgrupp

Februari:

4 möte med Autism och aspergerföreningen ang anhörigcirkel

5 Funktionsrätt Stockholm, utbildning brukarråd

7 Funktionsrätt Stockholm seminarium om digitalisering

9 Intressepolitiskt seminarium tillsammams med Riksförbundet Attention

12 Samverkansråd VO Psykiatri

     BUP samverkansråd

     NSPH, nätverksmöte

14 Intressepolitiska gruppen

18 Arbetsmarkandsmässa Funktionsrätt Stockholm

21 Styrelsemöte

Mars:

5 BUP arbetsgruppsmöte

6 Hundpromenadgrupp

8 Möte Anhörigkonsulenter