banner red

Attention Stockholms län kalendarie

Här kan du se vilka samråd som vi är representerade i och när vi har våra styrelsemöten.        

 2017

                  Januari:

Datum:        9 möte med BUP`s utbildningsenhet

                  10 Attention Stockholms län, Intressepolitiska gruppen arbetsdag

                  11 Möte med Autism och Aspergerföreningen kring hemmasittare

                  12 HSO`s utbildningsgrupp

                  23 Styrelsemöte

                 24 Psykiatribeställarnas brukarråd 

                 25 Forum Carpe

                 26 Föräldraträff för föräldrar med hemmasittande barn, tillsammans med Autism och Aspergerföreningen

 

                  Februari:

                  8 Föreläsning om bemötande på BUP`s introutbildning

                  14 Brukarråd BUP

                  20 Styrlesemöte

 

 

                Mars:

                7 Arbetsgruppsmöte BUP

                9 HSO`s utbildningsgrupp

                9 Föräldraträff för föräldrar till hemmasittande barn och unga

                10 Utbildning på SU tillsammans med HSO

                10 Workshop: Hur förbättrar vi BUP

                20 Styrelsemöte

                27 Möte med BUP`s utbildningsgrupp

 

                April:

               2 Attention Stockholms läns årsmöte

               4 Arbetsgruppsmöte BUP

               5 Hälso och sjukvårdsförvaltningen samråd habilitering

              26 Föreläsning BUP`s introutbildning

              27  Träff för föräldrar till hemmasittare tillsammans med autism och aspergerföreningen

 

 

                Maj: 

               2 Styrelsemöte Attention Stockholms län

               4 Samråd Forum Funktionshinder

               6 Samverkansdag länsföreningen / lokalföreningar

              15 Psykiatribeställarnas samverkansråd

              16 Brukarråd BUP

              18 Träff för föraädrar till hemmasittare Nacka /Värmdö

              30 Styrelsemöte

 

             Juni:

            7 Konferens "Din rätt"

             Juli:

             Semester!

 

             Augusti:

            14 Möte med Annika Brar Habilitering/psykiatri

            25 Deltagande i Föreningsdagen WeMind

            28-29 Utbildning av blivande lärare SU

 

            September:

           4-5 Utbildning av blivande lärare SU

           4 Tema hemmasittare hos Attention Täby

          14 Möte med intressepolitiska gruppen

           18 Deltagande med infobord 

           19 Styrelsemöte

           20 Möte med Autism och Aspergerföreningen kring hemmasittare

           27 BUP`s introutbildning

 

          Oktober:

         2 Föräldraträff på temat hemmasittare Attention Huddinge/Botkyrka/Salem

         3 Samverkansråd BUP

         9 Möte med Per Lodenius, riksdagsman

         17 Möte NSPH

         18 Samverkansråd HS-f habilitering

         31 Intressepolitiska gruppen inom Attention Stockholms län

         31 Styrelsemöte, Attention Stockholms län

 

        November:

        8 Psykiatribeställarnas brukarråd

        9 Föräldraträff på temat hemmasittare, Attention Järfälla

        9 möte med avdelningen för närjukvård, Landstingshuset

        14 Arbetsgruppsmöte BUP

        15 Referensgruppsmöte SLSO vo Psykiatri

        28  Styrelsemöte, Attention Stockholms län

        29 Möte Aspergercenter ang ny webplats för föräldrar med ASD

        

        December:

        5 Stormöte BUP

        5 Medlemsmöte Attention Roslagen- Hemmasittare

       11 Styrelsemöte

       22 Kansliet stänger för julledigt